Web Master

223186449-5814670761937584-8178275147476622722-n

#Sabuy hiring !!
บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
กำลังเปิดรับ พนักงานประจำ ดังนี้
Web Master สังกัดแผนก Marketing 1 ตำแหน่ง
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี ขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ สามารถทำงานเป็นทีมได้
– สามารถเดินทางไปทำงานที่พระรามสองได้ ไม่ติดรถไฟฟ้า
1.ออกแบบ พัฒนา ดูแล และบริหารจัดการเว็บไซต์ รวมทั้งจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
2.กำหนดรูปแบบ หรือ Concept สิ่งที่นำเสนอบนเว็บไซต์ รวมทั้งทิศทางของเว็บไซต์ในอนาคต
3.ออกแบบกราฟิก เลย์เอาท์หน้าเว็บเพจ สำหรับงาน Web Design (ทำงานร่วมกับ Graphics)
4.พัฒนาความสามารถของเว็บไซต์ ทางด้าน Web Programing รวมทั้งตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเว็บไซต์
5.จัดทำเนื้อหา / ข่าว / กิจกรรม (Web Content) สำหรับนำเสนอบนเว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป (Web Promotion) (ทำงานรวมกับ Content)
6.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ ได้รับมอบหมาย
ถ้าสนใจงาน ส่ง CV มาที่ [email protected] แล้วทางเราจะติดต่อกลับไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.