Web Developer

267779822-1953343794844963-7394843096847264619-n

❗️ด่วน❗️บริษัท Neon Inofotech กำลังมองหาตำแหน่ง 🔴Web Developer🔴 เข้ามาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราค่ะ คุณสมบัติที่ต้องการขอผู้ที่
📍สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่ะ และคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ด้านล่าง📍
โดยผู้ที่สามารถเริ่มต้นได้ทันทีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษค่ะ
หากใครสนใจสามารถส่งResume และ Portfolio มาที่
หรือโทร +66901157018

Leave a Reply

Your email address will not be published.