Tag: WEBSITE DEVELOPER (Wordpress)

WEBSITE DEVELOPER (WordPress)

JaLearn (บจก. มูเดีย โมทีฟ) รับสมัคร WEBSITE DEVELOPER (WordPress) Job Description: • พัฒนาและสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress • จัดการและปรับปรุงเว็บไซต์ (เช่น ความเร็ว SEO Responsive) • แก้ไข ปรับแต่งโครงสร้างเว็บโดยใช้ CSS HTML PHP • ทำงานร่วมกับทีมเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ตามเป้าหมาย เงื่อนไขการสมัคร: • การศึกษา: ระดับ ปวส ปวช หรือ ปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาใดก็ได้) • ความสามารถ: 1. สามารถใช้

Read More