Tag: Web Administrator

Web Administrator

สมาคมราชกรีฑาสโมสร เปิดรับสมัครพนักงานประจำในตำแหน่ง Web Administrator 1 ตำแหน่ง • ทำหน้าที่เขียนเว็บไซต์ ดูแล ออกแบบ ปรับปรุงเว็บไซต์ของสมาคมฯ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/ประกาศต่างๆ ลงบนนเว็บไซต์ของสมาคมฯ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustratorได้ 3. สามารถเขียนโปรแกรม Front End และ Back End ได้ 4. สามารถเขียนเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML5, CSS, JavaScript, Python, Django

Read More