Tag: System Analyst (SA)

System Analyst (SA)

รับสมัคร System Analyst / SA EdVISORY ชวนคนรุ่นใหม่ไฟแรง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรา :: System Analyst (SA) :: Contract 6 เดือน หน้าที่ ความรับผิดชอบ 1. วิเคราะห์ความต้องการของโครงการ ออกแบบ และระบุความต้องการเชิงเทคนิค 2. ระบุปัญหาจากการออกแบบเพื่อนำเสนอ แนะนำ และสรุปกับลูกค้า 3. ควบคุมและประสานงานกับนักพัฒนาระบบ 4. ประเมินปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนา หาทางป้องกับปัญหา และแจ้งให้ผู้จัดการโครงการรับทราบ 5. ทดสอบระบบในช่วงพัฒนาโดยเทียบเคียงความต้องการระบบเชิงเทคนิค 6. สนับสนุนการนำข้อมูลขึ้นระบบ ทำคู่มือ การอบรม หรือช่วยแก้ปัญหาเมื่อระบบถูกใช้งานแล้ว 7.

Read More