Tag: System Administrator/System Engineer

System Administrator/System Engineer

บริษัท ไดนาสตี้ เซรามิค จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานประจำสำนักงานใหญ่ สุทธิสาร ตำแหน่ง : System Administrator/System Engineer 1 อัตรา หน้าที่และความรับผิดชอบ • ศึกษาและทำความเข้าใจระบบการทำงานขององค์กร • จัดทำ ปรับปรุง วางแผนและพัฒนาโครงสร้างระบบสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เช่น เครื่องแม่ข่าย (Server) และ อุปกรณ์เครือข่าย (Network) ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบสถานะการใช้งานระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของกับระบบ Microsoft Active Directory, Microsoft SQL Database, Microsoft Office

Read More