Tag: System​ Administrator

System​ Administrator

ด่วน!! รับสมัคร System​ Administrator 1 อัตรา (สัญญาจ้าง 1 ปี) ลักษณะงาน – สามารถดูแลแก้ปัญหา server และ network ได้ในระดับปานกลาง – สามารถทำงาน project coordinator ร่วมกับชาวญี่ปุ่นได้ – ภาษาอังกฤษอ่าน เขียน อยู่ในระดับใช้การได้ดี – ทัศนคติดี พร้อมเปิดใจเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สถานที่ทำงาน โรงงานสัญชาติญี่ปุ่น แถวคลองหนึ่ง ปทุมธานี วัน-เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8.30 –

Read More