Tag: SEO/SEM Specialist

SEO + SEM Specialist

 

SEO/SEM Specialist

ตำแหน่ง SEO/SEM Specialist หน้าที่รับผิดชอบ – ศึกษาสินค้าและบริการทั้งหมดของบริษัทเพื่อนำมาวิเคราะห์ Keyword ที่เกี่ยวข้องและนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ติดอันดับที่ดีที่สุดบน Google Search Engine – วิเคราะห์เว็บไซต์ และ แนะนำการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้คะแนน Google SEO Score ดีกว่ามาตรฐานที่ Google กำหนด – เลือกใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการทำ SEO ในแต่ละเว็บไซต์ – ทำ วางแผน On-Page SEO – จัดทำ Keyword Mapping – วางแผน ดำเนินการ และวัดผลใน Metric

Read More

SEO/SEM Specialist

ตำแหน่ง SEO/SEM Specialist บริษัท โซเชียล มีเดีย มาสเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 290/25 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1 ) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กทม.10310 ติดต่อเอ๊ะ เบอร์โทร. 086-377-8001 ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.