Tag: Quality Test (Tester Network)

Quality Test (Tester Network)

“Quality Test (Tester Network)” – ทดสอบผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ด้าน Software ของสมาร์ทโฟน realme ก่อนวางขาย – ติดตามและแก้ไขปัญหา feedback การใช้งานจากลูกค้า – มีความรู้เรื่องเครือข่าย Network และสามารถติดต่อประสานงานกับทาง Operator ได้ – test case และวางแผนการทดสอบตัว Product หากท่านสนใจ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามหรือส่ง resume/CV เข้ามาตามช่องทางด้านล่างนี้ 02-248-2095 #2 /098-256-1488 /095-879-4084 ( คุณสัจจพร ) [email protected] / [email protected] ID

Read More