Tag: Project Owner Team Lead

Project Owner Team Lead

บริษัท ดิ ออมเลต จำกัด เรากำลังมองหา “Project Owner Team Lead” . หน้าที่ความรับผิดชอบ ทำงานร่วมกับทีม Develop UX/UI และ QA ดำเนินการวิเคราะห์ หาโซลูชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงกับเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้า ศึกษาระบบของลูกค้า ข้อกำหนดทางธุรกิจ และการจัดการโครงการ ซอฟต์แวร์สำหรับการนำโซลูชั่นไปใช้ และทำให้โครงการตรงตามข้อกำหนด ระยะเวลา และงบประมาณ . คุณสมบัติ 1.ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2.มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในการพัฒนาระบบและการจัดการโครงการ 3.การจัดการลูกค้า การแก้ปัญหา และการเจรจาต่อรอง พร้อมทักษะการนำเสนอ

Read More