Tag: Programmer (React)

Programmer (React)

บริษัท Pinvestment เปิดรับสมัคร Programmer (React) คุณสมบัติ : เพศชายและหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้านการเขียนโปรแกรม มีทักษะด้าน React, PHP, JavaScript Golang ,web3js, solidity, . หน้าที่รับผิดชอบ : พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบฐานข้อมูล และโครงสร้าง ในการพัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อมูลและการทำงานของระบบรายงาน ผลการดำเนินงาน ทดสอบการใช้งานระบบและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข วันทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา

Read More

Programmer (React)

บริษัท Pinvestment เปิดรับสมัคร Programmer (React) คุณสมบัติ : เพศชายและหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้านการเขียนโปรแกรม มีทักษะด้าน React, PHP, JavaScript Golang ,web3js, solidity, . หน้าที่รับผิดชอบ : พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบฐานข้อมูล และโครงสร้าง ในการพัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อมูลและการทำงานของระบบรายงาน ผลการดำเนินงาน ทดสอบการใช้งานระบบและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข วันทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา

Read More

Programmer (React)

บริษัท Pinvestment เปิดรับสมัคร Programmer (React) คุณสมบัติ : เพศชายและหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่) จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประสบการณ์ 0-5 ปี ด้านการเขียนโปรแกรม มีทักษะด้าน React, PHP, JavaScript และ SQL . หน้าที่รับผิดชอบ : พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบฐานข้อมูล และโครงสร้าง ในการพัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบข้อมูลและการทำงานของระบบรายงาน ผลการดำเนินงาน ทดสอบการใช้งานระบบและแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข วันทำงาน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-18.00

Read More