Tag: .net Developer

.Net Developer

 

.Net Developer

ประกาศรับสมัครงาน Duties & Responsibilities Develop system with .NET programming. Perform Unit test. Co-operate with team member for project development. พัฒนาโปรแกรมด้วย .NET ทดสอบระบบที่พัฒนาขึ้นในระดับ Unit Test ร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมในการพัฒนาโปรเจ็ค Qualification .NET programming (aspx, C#, .NET Core). Database with Microsoft SQL, MySQL. Be punctual and

Read More