Tag: Mobile Developer ( IOS / ANDROID)

Mobile Developer ( IOS / ANDROID)

บริษัท Advanced Systems Consulting (ASC) เปิดรับสมัคร ** Mobile Developer ( IOS / ANDROID) หลายอัตรา ** คุณสมบัติ – เพศ ชาย / หญิง อายุ ไม่เกิน 35 ปี – จบปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง – ประสบการณ์ 1- 2 ปี – สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวันได้ สนใจสามารถส่งประวัติเข้ามาได้ที่ E-mail :[email protected] FB:

Read More