Tag: Juniors Developer

Juniors Developer

SFBRANDNAME กำลังตามหา “โปรแกรมเมอร์ผู้มาร่วมเปลี่ยนวงการ Luxury Brandname Resellers ” ไปด้วยกันกับเรา รับสมัคร 3 ตำแหน่ง Juniors Developer 3 ตำแหน่ง (Full-time Job Description มีความรู้ในการพัฒนาและดูแลระบบ Website สามารถเขียนC# ได้เป็นอย่างดี สามารถอ่านหรือใช้งานCLM พื้นฐานได้ มีความชำนาญในการใช้Unity มีความเข้าใจในDatabase และServer เป็นอย่างดี สามารถDeploy (เปิดใช้), Debug (ตรวจสอบ) และ Bug Fixing (แก้บัค) หรือเพิ่มเติมฟังก์ชันเล็ก ๆ น้อย ๆ

Read More