Tag: Junior Programmer

Junior Programmer

โฮมโปรเปิดรับสมัคร “Junior Programmer” เข้าร่วมทีม หลายอัตราาา ——————————————- Job Description พัฒนาระบบ Application ภายในองค์กร เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานอื่นๆในHomePro ด้วย Platform ต่างๆ ทั้ง Web App, Mobile App และ Window App (C#.Net, JAVA, Flutter) แก้ไขและปรับปรุงระบบงานเดิมให้ใช้งานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ . คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้าน C#.Net,

Read More

Junior Programmer

เด็กจบใหม่ ห้ามพลาดแล้ววววววว โฮมโปรเปิดรับสมัคร “Junior Programmer” เข้าร่วมทีม หลายอัตราาา ——————————————- Job Description พัฒนาระบบ Application ภายในองค์กร เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานอื่นๆในHomePro เช่น Web App, Window App, Mobile App (Programing Language C#.Net, JAVA) แก้ไขและปรับปรุงระบบงานเดิมให้ใช้งานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ . คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้าน C#.Net, JAVA,

Read More

Junior Programmer

โฮมโปรเปิดรับสมัคร “Junior Programmer” เข้าร่วมทีม หลายอัตราาา ——————————————- Job Description พัฒนาระบบ Application ภายในองค์กร เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานอื่นๆในHomePro เช่น Web App, Window App, Mobile App (Programing Language C#.Net, JAVA) แก้ไขและปรับปรุงระบบงานเดิมให้ใช้งานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ . คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้าน C#.Net, JAVA, Web Application,

Read More