Tag: Junior PHP PROGRAMMER

Senior PHP PROGRAMMER , Junior PHP PROGRAMMER

บริษัท เซลลีด ดอท คอม จำกัดเปิดรับสมัครตำแหน่ง Senior PHP PROGRAMMER 2 ตำแหน่ง Junior PHP PROGRAMMER 4 ตำแหน่ง เซลลีด ดอท คอม เป็นโฮมออฟฟิศที่ดำเนินธุรกิจซอร์ฟแวร์ โดยเริ่มต้นจากรับทำเว็บไซต์ให้หน่วยงานราชการ และบริษัทเอกชน เก็บเกี่ยวประสบการณ์มาจากพนักงานเพียง 3 คน ปัจจุบันเซลลีด ดอท คอม ได้พัฒนาระบบเซลเพจของตัวเองขึ้นมา โดยหวังว่าระบบเซลเพจจะเป็นตัวรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าจากผู้บริโภคที่มี DATA เยอะที่สุด กว่าที่ระบบใดจะเก็บรวบรวมได้ โดยปัจจุบันบริษัท เซลลีด ดอท คอม จำกัด ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากหน่วยงาน BOI ประเภทธุรกิจซอร์ฟแวร์มีพนักงานรวม

Read More