Tag: Java Developer – สัญญาจ้าง 1 ปี

Java Developer – สัญญาจ้าง 1 ปี

รับสมัคร Java Developer – สัญญาจ้าง 1 ปี (ต่อสัญญา) – ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป – เงินเดือน 90,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์ – ช่วงนี้ ทำงานจากที่บ้าน 100% ค่ะ ผู้สนใจ ส่งประวัติได้ที่ [email protected]