Tag: IT Supervisor

IT Supervisor

บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการ ด้านพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (เป็นบริษัทย่อยในเครือของ บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้ ประกอบธุรกิจเกี่ยวการผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว) รับสมัครงานตำแหน่ง “IT Supervisor” 1 อัตรา ลักษณะงาน : 1. สรุปปัญหา วิเคราะห์ปัญหา วางแผนงาน จัดทำงบประมาณ ตลอดจนการปรับปรุงนโยบายบายและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และระบบบให้พร้อมใช้งาน 3. รับผิดชอบอุปกรณ์ไอทีของฝ่าย 4. มีความรู้และเชี่ยวชาญระบบ – Network, IT Infrastructure และโครงสร้างระบบ – VMWare, SQL Server, Veeam

Read More

IT Supervisor

บริษัท เชาว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร (เป็นบริษัทย่อยในเครือของ บมจ.เชาว์ สตีล อินดัสทรี้-ประกอบธุรกิจเกี่ยวการผลิตและจำหน่ายเหล็กแท่งยาว) รับสมัครงานตำแหน่ง “IT Supervisor” 1 อัตรา ลักษณะงาน : 1. สรุปปัญหา วิเคราะห์ปัญหา วางแผนงาน จัดทำงบประมาณ ตลอดจนการปรับปรุงนโยบายบายและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 2. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และระบบบให้พร้อมใช้งาน 3. รับผิดชอบอุปกรณ์ไอทีของฝ่าย 4. มีความรู้และเชี่ยวชาญระบบ – Network, IT Infrastructure และโครงสร้างระบบ – VMWare, SQL Server, Veeam Backup –

Read More