Tag: IT Project Coordinator

IT Project Coordinator

 บริษัท คิงปิงกรุ๊ป จำกัด, Technology Enabler สัญชาติไทย ที่ช่วยผู้ประกอบการไทยให้สามารถขยายตลาดไปสู่ CLMV (KlangOne.com)  กำลังมองหาผู้ที่มีพลัง และต้องการเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ ในตำแหน่งของ IT Project Coordinator รายได้: 25,000 – 35,000 ฿ Job Description ศึกษาและทำความเข้าใจ Business Models ของบริษัทและระบบ ERP ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน วิเคราะห์หาข้อแตกต่างระหว่าง Business Process ที่ต้องการกับ Business Process ที่เกิดขึ้นจากข้อจำกัดของระบบ ริเริ่ม project เพื่อพัฒนาระบบให้เหมาะกับองค์กรมากขึ้น เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ Business

Read More