Tag: Graphic Design & Admin

Graphic Design & Admin

รับสมัคร Graphic Design & Admin คุณสมบัติ : • วุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป • มีความยืดหยุ่นในการทำงาน • มีความริเริ่มคิดสร้างสรรค์และละเอียดละออในการทำงาน • ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี • มีความสามารถในการใช้โปรแกรมตระกูล Adobe, Microsoft Office และโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี รายละเอียด : • ออกแบบ และจัดทำงานกราฟฟิคต่างๆ เช่น สไลด์อบรม สื่อประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ ฯลฯ • ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ส่งอีเมล์ •

Read More