Tag: Full-Stack Developers

Full-Stack Developers

Full-Stack Developers ด่วน บมจ.หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) รายได้ Negotiable (30-50K) ทำงาน 5 วัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. *** หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และหยุดนักขัตฤกษ์ *** บริษัทอยู่อาคารสินธร ถนนวิทยุ ใกล้ bts ชิดลม ,เพลินจิต, mrt ลุมพินี คุณสมบัติ ผช / ผญ 25-28ปี

Read More