Tag: Data Scientist / A.I. Engineer

Data Scientist / A.I. Engineer

ด่วน ** รับสมัคร Data Scientist / A.I. Engineer Type : สัญญาจ้าง (3 เดือน) Budget : Negotiable . หากคุณเป็นคนที่สนใจและมองหาความท้าทาย อยากร่วมทีมคนรุ่นใหม่เพื่อร่วมพัฒนาโปรเจคนวัตกรรม เรากำลังมองหาคนที่มีประสบการณ์ทำงานในด้าน NLP และการพัฒนา Model ที่วิเคราะห์ภาษาในการเข้าใจข้อมูลวิดีโอ เสียง ข้อความ . Responsibilities – วิเคราะห์โจทย์ปัญหาจากฝั่งวิจัยหรือธุรกิจ – ค้นหางานวิจัยหรือตัวอย่างการใช้งาน Model เพื่อหา Model ที่ตอบโจทย์ในการปัญหา – ออกแบบ สื่อสาร และลงมือทำ

Read More