Tag: Application Software Support

Application Software Support

รับสมัคร Application Software Support จำนวน 2 อัตรา เงินเดือนตามตกลง รายละเอียดตามนี้เลย ติดตั้งโปรแกรม และอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับพนักงานในองค์กร / ลูกค้า อบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับพนักงานในองค์กร / ลูกค้า ประสานงานกับลูกค้า นัดเข้าอบรมที่บริษัทฯ หรือ นัดเข้า Onsite ที่บริษัทลูกค้า แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาการใช้งาน ผ่านทางโทรศัพท์, E-mail, รีโมทหน้าจอ ทําแผนการติดตั้ง, ดูแลทํารายงานสรุปงานในรายที่รับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ติดตามผลให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์ หากมีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ระบบ หรือมีพื้นฐานด้าน sa รวมไปถึงมีทักษะด้าน Software Support วิเคราะห์ระบบ และปัญหาเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ส่งResume

Read More