Tag: ผู้ช่วยนักวิจัย (ช่วยออกแบบและพัฒนาระบบ) สัญญาจ้าง 8 เดือน

ผู้ช่วยนักวิจัย (ช่วยออกแบบและพัฒนาระบบ) สัญญาจ้าง 8 เดือน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ครับ ต้องการผู้ร่วมงานในโครงการวิจัยทุน สกสว. ครับ  รับสมัครด่วน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (ช่วยออกแบบและพัฒนาระบบ) จำนวน 1 อัตรา  ทำงานสนับสนุนด้านการวิจัยออกแบบพัฒนาระบบ Chatbot โดยใช้ Machine Learning, NLP, Data Analytics ฯลฯ (เนื้องานมีทั้ง Backend Frontend และ Fullstack Developer ด้วย)  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์  ปฏิบัติงานที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถ.แจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพฯ  เงินเดือน (ป.โท) 17,500 บาท (สัญญาจ้าง 8 เดือน)

Read More