System Analyst (SA)

218434524-10159032223537247-2190875126416853843-n

⚡️รับสมัคร System Analyst / SA⚡️
EdVISORY ชวนคนรุ่นใหม่ไฟแรง มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมของเรา
:: System Analyst (SA) :: Contract 6 เดือน
? หน้าที่ ความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ความต้องการของโครงการ ออกแบบ และระบุความต้องการเชิงเทคนิค
2. ระบุปัญหาจากการออกแบบเพื่อนำเสนอ แนะนำ และสรุปกับลูกค้า
3. ควบคุมและประสานงานกับนักพัฒนาระบบ
4. ประเมินปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนา หาทางป้องกับปัญหา และแจ้งให้ผู้จัดการโครงการรับทราบ
5. ทดสอบระบบในช่วงพัฒนาโดยเทียบเคียงความต้องการระบบเชิงเทคนิค
6. สนับสนุนการนำข้อมูลขึ้นระบบ ทำคู่มือ การอบรม หรือช่วยแก้ปัญหาเมื่อระบบถูกใช้งานแล้ว
7. ประชุมอัพเดตงานตามกำหนดที่ได้ตกลงกับ Project Manager
?สถานที่ทำงาน
– ใกล้ BTS ปุณณวิถี
** WFH ในช่วงสถานการณ์ Covid-19
? ขั้นตอน :
กรอกใบสมัคร – นัดสัมภาษณ์ – ประกาศผลภายใน 1 สัปดาห์
.
Plus!
ทีมของเราคือคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทยในเชิงระบบ ผ่านบริการการให้คำปรึกษาและผ่านการใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานและพัฒนาผู้เรียน
? สนใจกรอกใบสมัคร http://bit.ly/EdVISORYJobApplication
? ดูรายละเอียดการรับสมัครและตำแหน่งงานด้านล่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published.