System Analyst (SA)

248806165-117077790759006-8980681743101376827-n

วันนี้เรากำลังตามหาคนอึดในตำแหนง System Analyst (SA)
ประสบการณ์ทำงาน 2-3 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 35
ความรับผิดชอบ
วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ
จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบต่างๆ
ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒนา เพื่อให้ทีมผลิตผลงานที่ถูกต้อง ตรงตามการออกแบบ และตรงตามเวลาที่กำหนด
ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า Project ที่พัฒนาจะเป็นไปตาม Requirement ของลูกค้าได้
ประสานงานกับทีมงานแต่ละส่วน เพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันที่ราบรื่น บริการที่ดี และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า
ดูแลการทดสอบระบบจากลูกค้า
ควบคุมดูแลรวมถึงการทดสอบระบบให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า ก่อนส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า
จัดเตรียมการ Training และเอกสาร User manual, System manual
เสนอแผนการพัฒนาระบบ (Project Plan) ที่เหมาะสม เพื่อใช้ปฏิบัติงานภายในทีมงานที่เกี่ยวข้อง
ดูแล และอบรม ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับทีมงาน
ดูแล และจัดการ Resource ที่มี ให้ทำงานที่เหมาะสม และ ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น รวมทั้งลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในทีมงาน
ประสานงาน/ แสดงผลงาน/ รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ต่อหัวหน้าทีมที่รับผิดชอบ
สถานที่ทำงาน กรุงเทพ หรือ เชียงใหม่ ตามแต่ใจผู้สมัครเลยครับ
หากสนใจสามารถส่งRESUME or CV 📩 มาทาง
Human Resource
———————————————————————
เงินเดือน : ต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถคับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.