Software Tester

244631362-10209148776953533-2298081423670029174-n

ตำแหน่งงาน : Software Tester
รายละเอียดงาน
1. ออกแบบชุดกรณีทดสอบ (Test case, Test Scenario, Test Script)
2. ทำการทดสอบโปรแกรมตามชุดกรณีทดสอบที่กำหนดไว้
3. ประสานงานและติดตามผลการแก้ไข ตามผลการทดสอบ
4. จัดทำคู่มือการใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้น (Release Note) เพื่อเป็นแนวทางในการทำคู่มือหลักต่อไป
5. ทำงานวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
6. เป็นพนักงานประจำ
คุณสมบัติอื่นๆ
– จบการศึกษาในสาขาเกี่ยวกับคอมฯหรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ (วุฒิป.ตรี)
– มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
– มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบชุดกรณีทดสอบ(Test case) และขั้นตอนการทดสอบ (Test Script)
– มีความรู้ความเข้าใจในฐานข้อมูล Micrisoft SQL Server
– มีความรู้ความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์
– มีความสามารถในการสือสาร
สวัสดิการ
– สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด
– เครื่องแบบพนักงาน
– การปรับเงินเดือนประจำปี
– โบนัสประจำปี
– การท่องเที่ยว/อบรมสัมมนานอกสถานที่
– ประกันชีวิต, ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพกลุ่ม
– เบี้ยเลี้ยง
– เบี้ยขยัน
– เงินช่วยเหลือกรณีต่าง ๆ เช่น การแต่งงาน
– เงินมรณะสงเคราะห์ เช่น บิดา/มารดา/สามี/ภรรยา/บุตร/พนักงาน เสียชีวิต
– กระเช้าเยี่ยมไข้
– เค้กวันเกิดพนักงาน
– ค่านำมัน (เฉพาะบางตำแหน่ง)
– ค่าโทรศัพท์ (เฉพาะบางตำแหน่ง)
– ค่าคอมมิชชั่น (เฉพาะบางตำแหน่ง)
สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารโปรเฟรท ติดกับโรงแรมเมเปิลบางนา
ติดต่อคุณจินดารัตน์ โทร 02-018-7000#8557 หรือ E-mail : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.