Quality Test (Tester Network)

217663469-1019030108833208-1676873337841939227-n

“Quality Test (Tester Network)”
– ทดสอบผลิตภัณฑ์โทรศัพท์ด้าน Software ของสมาร์ทโฟน realme ก่อนวางขาย
– ติดตามและแก้ไขปัญหา feedback การใช้งานจากลูกค้า
– มีความรู้เรื่องเครือข่าย Network และสามารถติดต่อประสานงานกับทาง Operator ได้
– test case และวางแผนการทดสอบตัว Product
หากท่านสนใจ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามหรือส่ง resume/CV เข้ามาตามช่องทางด้านล่างนี้ ???
☎️02-248-2095 #2 /098-256-1488 /095-879-4084 ( คุณสัจจพร )
ID line : hrrealmethai
wechat : hrrealme2020

Leave a Reply

Your email address will not be published.