PROGRAMMER

274027549-7251555978218223-7307798455990864781-n

บริษัทสยามสไมล์ เปิดรับสมัคร ตำแหน่ง PROGRAMMER (ด่วน)
ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
เงินเดือน 18,000- 50,000 หรือขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
สถานที่ทำงาน บริษัทสยามสไมล์ อยู่แถว สายไหม 35
เวลาทำงาน 08.00 – 17.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ หยุด เสาร์ อาทิตย์ และ วันหยุด นักขฤกษ์
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– JAVA SKILL
– จบป.ตรีสาชาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ ปวส ที่มีประสบการณ์โดยตรง
– มีความเข้าใจการพัฒนาในรูปแบบ OOAD,OBJECT-ORIENTED
PROGRAMMING
– สามารถพัฒนาโปรแกรมภาษา C#/VB.NET
– มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูลเช่น SQL
SERVER,PL/SQL
– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี,สามารถทำงานเป็นทีมได้,ขยัน อดทน และ
ซื่อสัตย์,สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้
– มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและสนใจเทคโนโลยี
– สามารถทำงานเป็นทีมและเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดี
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
– สามารถเริ่มงานได้ทันที (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– สนับสนุนให้บริการระบบงานแก้ปัญหาด้านพัฒนาระบบต่างๆให้กับผู้ใช้งาน
– เขียนพัฒนาและปรับปรุงระบบตามที่ได้รับมอบหมาย
– ควบคุมงานพัฒนาที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสิ้น ตามที่ได้รับมอบหมายและ
เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนดและมีคุณภาพ
– ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อแก้ปัญหาจนลุล่วง
– จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
– ปรับเงินเดือนประจำปี. – ประกันสังคม
– โบนัสประจำปี. – งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
– งานกีฬาประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– สหกรณ์ออมทรัพย์. – ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
– ส่วนลดประกันสุขภาพ. – ค่ารักษาพยาบาลครอบครัว
– ค่าศึกษาเล่าเรียนบุตร. – ฌาปณกิจสงเคราะห์
– ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่ง) – ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
– สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน ธ.อาคารสงเคราะห์. – ท่องเที่ยวต่างประเทศ
– สวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย
สนใจสมัครงาน
โทร 096-642-9261 คุณ อัย, 06-1265-0055 คุณ เดียร์ ฝ่ายสรรหาบุคคล หรือ แอดไลน์ nantapat40883

Leave a Reply

Your email address will not be published.