Programmer

249931076-5154029417959416-4857938985178197989-n

บริษัท ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดรับสมัครตำแหน่ง
Programmer จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดงานดังนี้
•พัฒนาโปรแกรม POS ตามความต้องการขององค์กรและลูกค้า
•แก้ไขปัญหาโปรแกรม และปัญหาทางเทคนิคต่างๆ
•ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งส่วนผู้ใช้งานและทีมพัฒนา
•แนะนำให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ ในงานของบริษัท
คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) อายุ 22-30 ปี
(2) วุฒิการศึกษาระดับปริญญาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
(3) มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
(4) สามารถเขียนโปรแกรมบน Visual Studio ภาษา ASP.Net C# ได้
(5) สามารถออกแบบฐานข้อมูล หรือใช้คำสั่ง SQL ได้เป็นอย่างดี
(6) ออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับระบบปฎิบัติการ Mobile
จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สนใจสมัครงาน สามารถส่ง Resume มาได้ที่อีเมล์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเอกรัฐ 086-371-9155

Leave a Reply

Your email address will not be published.