Juniors Developer

228263987-10227157828832775-7072746874186462115-n

SFBRANDNAME กำลังตามหา “โปรแกรมเมอร์ผู้มาร่วมเปลี่ยนวงการ Luxury Brandname Resellers ” ไปด้วยกันกับเรา
รับสมัคร
3 ตำแหน่ง
Juniors Developer 3 ตำแหน่ง (Full-time
Job Description
มีความรู้ในการพัฒนาและดูแลระบบ Website
สามารถเขียนC# ได้เป็นอย่างดี
สามารถอ่านหรือใช้งานCLM พื้นฐานได้
มีความชำนาญในการใช้Unity
มีความเข้าใจในDatabase และServer เป็นอย่างดี
สามารถDeploy (เปิดใช้), Debug (ตรวจสอบ) และ Bug Fixing (แก้บัค) หรือเพิ่มเติมฟังก์ชันเล็ก ๆ น้อย ๆ ตามคำร้องขอของผู้ใช้งาน
สร้างฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรม
ทดสอบโปรแกรมที่ได้ วางแผนการขึ้นระบบของซอฟต์แวร์ร่วมกับทีมงาน
ฝึกอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดูแล ปรับปรุงรักษาพัฒนาซอฟต์แวร์ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและทำงานได้ตรงกับความต้องการของบริษัท
ศึกษา ติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พัฒนาซอฟต์แวร์ ใหม่ ๆโ ดยสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาออกแบบแผนงานและพัฒนาโปรแกรม
นำส่งงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตรงต่อเวลา
สามารถทำงานที่มอบหมายอื่น ๆ ได้ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง
ทำงานร่วมกันกับทีมพัฒนา Product เพื่อสร้าง Website โดยใช้ Ai ในการ Personalized ใช้งานจริงกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าและความต้องการเชิงธุรกิจ (Business Requirement) เพื่อใช้ในการวางแผน ออกแบบ และเช็คคุณภาพของซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นมา
สามารถออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลที่ซับซ้อน การประมวลผลข้อมูล การออกแบบ Database ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและทิศทางของโปรเจคได้ ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น จนถึงช่วงการขยายฐานผู้ใช้ (Scale)
สามารถทดสอบซอฟต์แวร์ที่ทำมาก่อนส่งต่อให้ทีมเพื่อทดสอบคุณภาพและออกแบบให้สามารถง่ายต่อการ Maintainance หรือปรับปรุงเพิ่มเติมในอนาคต
สามารถร่วมทดสอบผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้งานจริงได้ในบางครั้ง เพื่อให้ปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์ได้ตรงใจลูกค้ามากขึ้น
สามารถติดตามข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆ อัพเดทตนเองและทีมได้
งานนี้เหมาะกับ
คนที่ชอบวัฒนธรรมองค์กรเล็ก ไม่มีขั้นตอนเยอะ
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป และ/หรือ มีประสบการณ์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่า คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ หรือแอพลิเคชั่นขึ้นมาได้จริง
สนใจส่งข้อมูลมาที่อีเมล : [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.