IT Support

บริษัท V-Wise IT ต้องการรับสมัคร IT Support
สถานที่ทำงาน (ต้องไปทั้ง 2ที่)
– อาคาร Office Central world
– นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
ค่าตอบแทน 20k-25k
เวลาทำงาน จ-ศ. 9.00น. – 18.00น.
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้
ประสบการณ์ด้าน IT support 2ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
รายละเอียดงาน
มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญทั่วไปของ MS. Office Window, MS. product
แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่อง printer
มีความรู้ความเข้าใจในหลัก ITIL, ISMS
ดูแล เรื่อง IT Asset
ส่ง resume มาได้ที่ [email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.