IT Support

>>>โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ<<<
กำลังมองหา “IT Support” 1 ตำแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.ทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของเครื่อง Computer, Printer, Network
2.ติดตั้ง Computer และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ
3.วิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของปัญหานั้นๆได้
4.อธิบาย ปัญหาและการแก้ไขให้กับ User ได้
5.สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ของ User
6.เข้าใจปัญหา เพื่อส่งต่อให้ผู้อื่น สามารถแก้ไขปัญหาได้
คุณสมบัติ
– ปริญญาตรีสาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– อายุ 25 – 35 ปี
– ความรู้ทางด้าน ระบบ และ อุปกรณ์ ต่างๆ ของ Computer, Network
– สามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดสมุทรปราการ
****สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 02-7142172 หรือส่งเรซูเม่มาได้ที่ [email protected]****

Leave a Reply

Your email address will not be published.