IT Support

244955666-4624036180996537-164187763202969753-n

บริษัท Blue System Technology นะคะ

ตอนนี้ทางบริษัทกำลังมองหาตำแหน่ง IT Support

โดยรายละเอียดงาน มีดังนี้

1. เจ้าหน้าที่ประจำตึก Central World (on-side ที่อาคาร Central ปิ่นเกล้าและอาคาร Jewelry Trade)
2.ให้บริการและแก้ไขปัญหาทางด้าน IT ที่ผู้ให้บริการกำหนด
3.แก้ไขปัญหาทางด้าน Software ให้กับผู้ใช้ระดับ End User ผ่านทาง โทรศัพท์ อีเมล การเชื่อมต่อระยะไกล (remote Desktop)และหน้างาน
4.แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานทั้งด้าน Hardware ให้กับผู้ใช้ในระดับ End User หรือประสานงานเเจ้งซ่อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีผู้รับบริการให้ไปช่วยนอกสถานที่หรือในสถานที่ที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญาการจ้างงาน ผู้ให้บริการจะมีการเสนอราคาเป็นรายครั้งเพื่อพิจารณาก่อนเริ่มดำเนินการ

หากท่านใดสนใจ สามารถส่ง Resume มาได้ที่ [email protected] หรือ [email protected] ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.