Helpdesk Support

บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SYMC เป็นผู้ให้บริการด้านโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทย
รับสมัคร Helpdesk Support จำนวน 5 อัตตรา (พนักงานประจำ)
สถานที่ที่ทำงาน : อาคาร อาคาร ซันทาวเวอร์ (MRT จตุจักร / BTS หมอชิต)
**สามารถทำงานเป็นกะ ได้ **// เงินเดือน : 17 – 22 K
หน้าที่รับผิดชอบ :
  • ให้ข้อมูลแก่ลูกค้าและติดต่อประสานงานกรณีที่ลูกค้าต้องการความช่วยเหลือ
  • บันทึกข้อมูลปัญหาในระบบ
  • วิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น รวมทั้งติดตามและรายงานผลการแก้ไขปัญหา
    จัดทำรายงานประจำวัน
  • อื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
คุณสมบัติ :
  • ปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐานด้าน MS office, Network , Remote Support และการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้พอประมาณ
  • สามารถทำงานเป็นกะได้ ทำ 5 หยุด 2 (กะเช้า-กะกลางคืน)
ผู้สมัครสามารถ สอบถามข้อมูลรายละเอียดงานหรือ ส่ง Resume เข้ามาได้ที่ พี่เคท E-mail : [email protected]
หรือติดต่อได้ที่เบอร์ 065-504-6677

Leave a Reply

Your email address will not be published.