Graphic designer

222745701-4028128530618688-4910090490660911115-n

Graphic designer
คุณสมบัติ
1. เพศใดก็ได้
2. อายุ 22-28 ปี
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Ps, Ai, Pr, Ae, Lr หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ
5. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการออกแบบ รวมถึงการเลือกใช้โทนสี
6. กระตือรือร้น สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เข้าใจแพลตฟอร์ม FB, IG, LINE, Youtube
8. สามารถใช้กล้อง DSLR และมีความรู้พื้นฐานในการถ่ายภาพได้
9. ตามทันกระแสนิยมและมีความสนใจในด้านแฟชั่นจะพิจารณาเป็นพิเศษ
.
รายละเอียดงาน
1. สามารถถ่ายรูปสินค้า ไดคัท รีทัช สินค้าได้
2. รับผิดชอบส่วนงานกราฟิกของโปรเจกต์ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มจนจบโปรเจกต์
3. ควบคุมคุณภาพชิ้นงานกราฟิกทั้งหมด ทั้งความชัด ความสวยงาม และความถูกต้อง
4. ดูภาพรวมของชิ้นงานกราฟิกทุกชิ้นให้ไปในทิศทางเดียวกัน และตรงตามภาพลักษณ์ของบริษัทที่ต้องการสื่อสารออกไป
5. ออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์ภายในและนอกองค์กรรวมถึงทางการตลาดตามที่ได้รับหมอบหมาย (BANNERS, DIGITAL ADS)
6. ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร
7. ดูแลรับผิดชอบเรื่องการออกแบบสื่อของโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
8. ออกแบบสื่อเพื่อการสื่อสารภายในองค์กร และประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณะ ในรูปแบบของ สื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) สื่อดิจิตอลแบบภาพเคลื่อนไหว(Graphic Animations)
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมาย
.
วิธีการสมัคร
ส่ง resume โดยตรงไปยัง E-mail
สถานที่ทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงานอยู่บริเวณบีทีเอสพร้อมพงษ์
ทำงาน จ.-ศ. (10.00-19.00 น.)
.
ติดต่อ
คุณ ต้นเฟิน
บริษัท คาเนะโคจิ กรุ๊ป จำกัด
อีเมล : [email protected]
(อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)

Leave a Reply

Your email address will not be published.