Graphic designer

241996738-2496289287168618-8998344523307837331-n

บริษัท เคเซเว่น กรุ๊ป จำกัด
รับสมัคร Graphic designer (ประจำ 1 อัตรา)
เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
———
1. เพศใดก็ได้
2. อายุ 22 ปี ขึ้นไป (ไม่เกิน 35 ปี)
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิเทศศาสตร์ นิเทศศิลป์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Ps, Ai, Pr, Lr หรือโปรแกรมออกแบบอื่นๆ
5. มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการออกแบบ สามารถทำงานให้สำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
6. กระตือรือร้น สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
7. มีความรู้พื้นฐานในการถ่ายภาพและพื้นฐานการตลาดได้พิจารณาเป็นพิเศษ
8.งานเป็นทีมได้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
Job Descriptions:
1. รับผิดชอบส่วนงานกราฟิกของโปรเจกต์ต่างๆ ตั้งแต่เริ่มจนจบโปรเจกต์
2.ดูภาพรวมของชิ้นงานกราฟิกทุกชิ้นให้ไปในทิศทางเดียวกัน และตรงตามภาพลักษณ์ของบริษัทที่ต้องการสื่อสารออกไป
3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบและหน้าที่หลักข้างต้นตามที่ได้รับมอบหมาย
4. ทำความเข้าใจและสร้างสรรค์งานให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
5. ออกแบบสื่อ Social Media เชิงการตลาดเพื่อโฆษณา ได้แก่ Ad Banner, Website, line, Facebook และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
.
วิธีการสมัคร
ส่ง resume โดยตรงไปยัง E-mail
สถานที่ทำงาน
สถานที่ปฎิบัติงานอยู่บริเวณลาดพร้าว 18 แยก 14
ทำงาน จ.-ศ. (09.00-18.00 น.)
.
ส่ง Portfolio และ Resume
ได้ที่ : [email protected]
ตัวอย่างผลงานบริษัท

Leave a Reply

Your email address will not be published.