Full Stack Developer ,Design WebApp / Mobile App (UI/UX)

สมัครงาน นักโปรแกรมเมอร์
บริษัท One Vergence ในเครือ The One Point เปิดรับสมัครงาน Full time และ Part time
รับเสนอเงินเดือนตามความสามารถครับ
ระดับ Senior และนักศึกษาจบใหม่
1.ตำแหน่งโปรแกรมมิ่ง (Full Stack Developer)
2.งานจ้าง Design WebApp / Mobile App (UI/UX)
ไฮไลท์เด่นของงาน
พัฒนาเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่น ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง ระบบที่พัฒนาขึ้น
คุณสมบัติ
–ระดับ Senior และนักศึกษาจบใหม่
— จบปริญญาตรีด้าน วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาทีเกี่ยวข้อง
— สามารถพัฒนา โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยี อาธิ เช่น JavaScript, HTML5, CSS3, ES6, React, Redux, Webpack, Node.js, Dart เป็นต้น
— สามารถพัฒนาระบบ Backend ด้วยภาษา PHP, Python, Node.js และ Golang เป็นต้น
— สามารถใช้ ReactJS, VueJS, AngularJS, flutter ได้หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง (ถ้าได้ Angular และ flutter ทั้งสองอย่างจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
— สามารถออกแบบและวิเคราะห์ Database เองได้ (หากสามารถใช้ NoSql ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
— สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความรับผิดชอบต่องาน สื่อสารได้ดี ชัดเจน และตรงประเด็น
— ทํางานเป็นทีมร่วมกับนักออกแบบ และนักพัฒนาอื่นๆ
ส่ง Resume มาทาง E-mail ได้เลยครับ หรือติดต่อผ่าน Inbox ครับผม
เบอร์ติดต่อ : 086-379-8120

Leave a Reply

Your email address will not be published.