Full Stack Developer

220630783-203743558426964-8719633376354685844-n

? Martech Skill เปิดรับสมัคร ?
Full Stack Developer 1 อัตรา
.
หากคุณเป็นคนที่มีใจรักในเทคโนโลยีใหม่ๆ กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์
ต้องการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และพร้อมเติบโตไปพร้อมกับบริษัท
เราต้องการคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทีม ❤
.
‼คุณสมบัติ
✔อายุไม่เกิน30 ปี
✔ประสบการณ์ในการทํางานที่เกี่ยวข้อง1 ปีขึ้นไป
(ยินดีรับเด็กจบใหม่หากมีคุณสมบัติเหมาะสม)
✔มีความตั้งใจในการทํางานจริง มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง
✔สามารถสื่อสารได้ดีและมีปฎิสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน, มี Positive mindset ทํางานเป็นทีมได้
✔สามารถปฎิบัติงานที่จังหวัดเชียงใหม่ได้และสามารถปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้หากมีความจําเป็น
✔ปริญญาตรี สาขา Computer science , Computer Engineer สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ สาขาอื่น ๆ ที่มีความรู้และประสบการณ์ในงานด้าน Full-Stack Devloper เป็นอย่างดี
✔ผ่านการณ์เกณฑ์ทหาร หรือได้รับการปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
✔มีความรู้ด้าน Database , AWS , Cloud
✔มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษา C/C++ , MySQL , PHP , Python , HTML5 , JavaScript , Node.js , CSS3
✔มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ API , Payment API
✔หากมีความรู้ด้าน Blockchain , Smart Contact และภาษา Solidity จะพิจารณาเป็นพิเศษ?
.
‼หน้าที่และความรับผิดชอบ
✔พัฒนา ออกแบบ Website และ Application
✔ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการใช้งาน Software
✔ดูแลรักษาระบบความภัยของ Software
✔ทดสอบ Software ที่พัฒนา ให้เป็นไปตาม Requirement ของบริษัท
✔ออกแบบ UI/UX ของ Website หรือ Application และสื่อสารกับ Front-end Designer
✔พัฒนา Product เกี่ยวกับ Blockchain
✔พัฒนา Dapp บน DeFi (ในอนาคต)
.
เวลาการทำงาน
วันจันทร์ – วันศุกร์ 09:00น. – 18:00น. (พัก 1 ชั่วโมง)
.
?เงินเดือน
✔ 33,000 บาท / เดือน (หรือตามความสามารถ)
.
✅สวัสดิการ
✔ประกันสังคม
✔อาหารว่างในออฟฟิศ
✔วันหยุดตามนักขัตฤกษ์
✔วันลาพักร้อนตามกฎหมายแรงงาน
.
?สถานที่ทำงาน : หลัง มช.ใกล้วัดร่ำเปิง (เดินทาง 10 นาทีถึง)
.
สอบถามเพิ่มเติม หรือยื่น Resume ได้ที่
Line : @550iavvz

Leave a Reply

Your email address will not be published.