Developer

พี่ตั้งโอ๋ จากบริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด เป็นบริษัทให้บริการทางด้าน IT Solution และการสื่อสารไร้สายที่ให้บริการกับบริษัทชั้นนำในไทย ทางบริษัทกำลังมองหาน้องๆ เข้ามาร่วมงานกับบริษัท สถานที่ตั้งบริษัท อยู่พระราม 3 ตึก ศุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ ครับ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่นะครับ
ใครอยากเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัท ส่งประวัติมาเลยที่ [email protected] หรือทาง Inbox ได้เลย
***งานที่เปิดรับคร๊าบ***
***FRONTEND DEVELOPER *** ปสก 0-3 ปี
Job Description:
• พัฒนาเว็ปแอพลิเคชันหรือโมบายแอพ ด้วยเทคโนโลยี HTML5, CSS, and JavaScript or Vue.js, React.js
• สามารถทำงานและร่วมมือทำงานกับ ทีม Front-End และทำงานร่วมกับ ทีม Back-End และทำงานร่วมกับ ทีม Analysis
• บำรุงรักษาระบบโดยการตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์
• ทดสอบและ Update / Upgrade เว็บแอพลิเคชั่นทุกประเภทที่สร้างด้วยแพลตฟอร์ม Internet Browser
• สามารถเขียน code ด้วยภาษาใหม่ตามเทคโนโลยีปัจจุบัน หากต้องได้รับมอบหมายให้พัฒนางานในโครงการใหม่หรือแก้ไขปรับปรุงงานในปัจจุบันได้
***BACKEND DEVELOPER*** ปสก 0-5 ปี
Job Description:
• ออกแบบและพัฒนา API ในแบบที่เป็นมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย ด้วย C#, .Net core
• สร้าง Microservice ขนาดเล็กหรือ API ให้เหมาะสมกับงานหรือประเภทของงาน
• สร้าง Code หรือ ปรับปรุง Code และ Libraries เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ในงานอื่น ๆ ได้ในอนาคต
• จัดทำคู่มือเอกสาร Developer Manual, Software Documentation ของระบบที่ได้พัฒนาขึ้น และเขียน Module Testing หรือ Unit Testing เพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องและโครงสร้างของ Application ว่าทำงานได้อย่างถูกต้องหรือไม่ เพื่อส่งมอบให้กับทีม Tester ใช้ในการตรวจรับและทดสอบระบบงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.