C# Developer

214041253-1770727139802452-1431887964459707650-n

เปิดรับสมัคร C# Developer หลายอัตรา
ทำงาน: จ.กรุงเทพ เขต.จตุจักร
เงินเดือน: 20,000-50,000 บาท
วันทำงาน: จันทร์ – ศุกร์
เวลา: 9.00 น. – 18.00 น.
ทางบริษัทมีการรับมือ Covid ด้วยการทำงานที่บ้านสลับกับเข้าออฟฟิศ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
พัฒนาระบบตามที่ได้รับมอบหมายด้วย C#.Net เทคโนโลยีที่แต่ละทีมใช้จะแตกต่างกันซึ่งทางหัวหน้างานจะจัดทีมให้ตามความเหมาะสมหรือความถนัด
เทคโนโลยีหลัก C#.Net, ASP.Net, .Net Core, MVC, SQL Server, etc. (ไม่จำเป็นต้องใช้ได้ทุกตัว)
คุณสมบัติ:
– สัญชาติไทย
– อายุ20 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์เขียน program ด้วย C# อย่างน้อย 1 ปี
– มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สนใจติดต่อ
เบอร์โทร : 02-021-3535

Leave a Reply

Your email address will not be published.