Application Software Support

240617279-1749749318558208-2056327382496027834-n

?? รับสมัคร Application Software Support จำนวน 2 อัตรา
??เงินเดือนตามตกลง
รายละเอียดตามนี้เลย??
?ติดตั้งโปรแกรม และอบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับพนักงานในองค์กร / ลูกค้า
?อบรมการใช้งานโปรแกรมให้กับพนักงานในองค์กร / ลูกค้า
?ประสานงานกับลูกค้า นัดเข้าอบรมที่บริษัทฯ หรือ นัดเข้า Onsite ที่บริษัทลูกค้า
?แก้ไขปัญหาและให้คำปรึกษาการใช้งาน ผ่านทางโทรศัพท์, E-mail, รีโมทหน้าจอ
?ทําแผนการติดตั้ง, ดูแลทํารายงานสรุปงานในรายที่รับผิดชอบ
?ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
?ติดตามผลให้สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์
??หากมีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ระบบ หรือมีพื้นฐานด้าน sa รวมไปถึงมีทักษะด้าน Software Support วิเคราะห์ระบบ และปัญหาเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ??
? ส่งResume : [email protected]
☎ Tel : 082-965-1655
❤️มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสยามราชธานี (SO )ด้วยกันนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.