Day: October 21, 2021

Junior Programmer

โฮมโปรเปิดรับสมัคร “Junior Programmer” เข้าร่วมทีม หลายอัตราาา ——————————————- Job Description พัฒนาระบบ Application ภายในองค์กร เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยงานอื่นๆในHomePro ด้วย Platform ต่างๆ ทั้ง Web App, Mobile App และ Window App (C#.Net, JAVA, Flutter) แก้ไขและปรับปรุงระบบงานเดิมให้ใช้งานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ . คุณสมบัติ ชาย/หญิง อายุ 21-25 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้าน C#.Net,

Read More