เจ้าหน้าที่ IT

…ประกาศ ประกาศ ประกาศ…
บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ภายใต้ผู้ผลิตสินค้าตราเกษตร
เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ IT
คุณสมบัติ
* จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
* มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี ในการดูแลระบบ และการพัฒนา/ออกแบบโปรแกรม
* มีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP, NAV, ERP และ Application
สนใจส่ง Resume มาได้ที่ E-Mail : [email protected] หรือ Inbox มาพูดคุยกันได้ครับ
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
เทียน
HR

Leave a Reply

Your email address will not be published.