เจ้าหน้าที่พัฒนาด้านซอฟท์แวร์ (Software Developer)

261299213-4731418876927125-1509380099400396437-n

เจ้าหน้าที่พัฒนาด้านซอฟท์แวร์ (Software Developer)
รายละเอียดงาน
Ø เขียนและทดสอบโปรแกรมและรายงาน ตามคำร้องขอของผู้ใช้งาน
Ø จัดทำคู่มือการใช้งานของระบบงานที่พัฒนาขึ้น
Ø ให้คำแนะนำหรือจัดอบรมการใช้งานของโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเองหรือจัดซื้อมา
Ø ติดตั้งและดูแลโปรแกรม ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นเองหรือจัดซื้อมา ให้ใช้งานได้เป็นปกติ
Ø ดูแลและบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลของบริษัท ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
คุณสมบัติผู้สมัคร
Ø เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
Ø ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
Ø มีทักษะการเขียน Application ด้วย VB6,VB.net ได้
Ø สามารถวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูลได้รวมทั้ง ER-Diagram
Ø ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
v โบนัสประจำปี 2 ครั้ง
v สวัสดิการช่วยเหลือค่าเดินทาง
v สวัสดิการรถรับส่ง
v ยูนิฟอร์ม
v สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าเช่าบ้าน
v กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
v เบี้ยขยันรายเดือน / รายปี
v สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงาน และครอบครัว
v ประกันกลุ่มสุขภาพพนักงาน
v สวัสดิการรับขวัญบุตร
v สวัสดิการเงินช่วยเหลือการสมรส
สนใจติดต่อสอบถาม : คุณศักดิ์ชาย
บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด 700/742 หมู่ 1 ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 038-447050-62 ต่อ.2113 แฟกซ์ 038-447065

Leave a Reply

Your email address will not be published.