เจ้าหน้าที่งานไอที

273713166-3070548793157800-6381320867769650181-n

10 ก.พ. 2565
-เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามแต่ตกลง
-กองทุนสงเคราะห์ / สวัสดิการรักษาพยาบาลครูและบุคลากรทางการศึกษา
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 100,000 บ.
-อาหารกลางวันฟรี
-เสื้อพนักงานแจกฟรีประจำปี
-ตรวจสุขภาพประจำปี
– รูปถ่ายขนาด 1นิ้ว 1 ใบ (ติดใบสมัคร)
– สำเนา บัตรประชาชน 1 ใบ (หากเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล กรุณาแนบสำเนาหลักฐาน)
– สำเนา ทะเบียนบ้าน 1 ใบ
– สำเนา วุฒิการศึกษา 1 ใบ
– สำเนา ใบรายงานผลการศึกษา 1 ใบ
1) ดาวน์โหลดใบสมัครจากอัลบั้มในเพจ โดยเลือกใบสมัครให้ตรงตามตำแหน่งงานที่สมัคร
-ใบสมัครระดับครู ได้แก่ ครูผู้สอน ครูฝ่ายสนับสนุน เจ้าหน้าที่สโตร์ ครูพิเศษ
-ใบสมัครระดับพนักงาน ได้แก่ พนักงานตำแหน่งต่างๆ
กรอกใบสมัครและแนบประวัติ ส่งทาง E-mail : [email protected]
2) สมัครด้วยตนเอง ที่โรงเรียนปัญญาประทีป
3) ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครงาน มาที่
ฝ่ายบุคคล โรงเรียนปัญญาประทีป 162 หมู่ 12 บ้านหนองน้อย ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 30130
เขียนวงเล็บมุมซองว่า (สมัครงาน)
ครูนิ่ม ฝ่ายบุคคล 081-8993205

Leave a Reply

Your email address will not be published.