วิศวกรคอมพิวเตอร์

*เปิดรับสมัครพนักงาน: บริษัท มันตาวิศวกรรมและเทคโนโลยี จำกัด
*ตำแหน่งที่รับสมัคร: วิศวกรคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง

หากสนใจส่งเรซูเม่สมัครงาน พร้อมเบอร์โทร มาได้ที่

ที่อยู่:
 299/124 หมู่บ้านวิสต้าปาร์ควิภาวดี ถนนวิภาวดีรังสิต ตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน: 18,000 – 25,000 บาท
วุฒิ: ปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คุณสมบัติ:
  1. มีความรู้ความเข้าใจด้าน Network Security, VM ware, Cloud Technology
  2. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการติดตั้ง เฝ้าระวัง ทดสอบ และดูแลแก้ไขปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  3. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือ System Health Monitoring Tools
  4. มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่าย
  5. มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Database (SQL Sever, MySQL, ProgreSQL)
  6. สามารถดูแลระบบบริหารระบบฐานข้อมูล รวมทั้งสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลของระบบงาน
  7. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

Leave a Reply

Your email address will not be published.