รองผู้อำนวยการ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย

257602695-477443447308085-4744322074288466893-n

🔊🔊🔊แบงก์ชาติ เปิดรับผู้มีประสบการณ์ด้าน IT อย่างน้อย 15 ปี
ตำแหน่งงาน รองผู้อำนวยการ สำนักจัดการความมั่นคงปลอดภัย🔐 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
.
✔️ค่าตอบแทน – หลักเจรจาต่อรอง
✔️สวัสดิการเช่นเดียวกับพนักงาน💯 เช่น เงินสมทบกองทุน, ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและประกันสุขภาพครอบครัว ฯลฯ
✔️ระยะเวลาจ้าง 3 ปี (ธปท. จะพิจารณาต่อสัญญาหรือบรรจุเป็นพนักงานประจำ หากมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด)
.
🔎สนใจสมัครและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.bot.or.th/App/eRecruit/Pages/Work_Detail.aspx…
📆ปิดรับสมัคร 28 พฤศจิกายนนี้..

Leave a Reply

Your email address will not be published.