ผู้ประสานงานโครงการด้านไอที

รับสมัครด่วน!!! ผู้ประสานงานโครงการด้านไอที
<ความรับผิดชอบต่องาน>
– ประสานงานกับทีมพัฒนาระบบและผู้จัดการโครงการ
– เข้าประชุมเพื่อตามงาน
– ทดสอบระบบตามเวลาจริงและแก้ไขปัญหา
– การจัดการแผนการพัฒนาระบบ
– การใช้งานระบบ ERP
– ประสานงานกับทางจีน
<ทักษะ / ประสบการณ์ที่จำเป็น>
– ปริญญาตรี
– ประสบการณ์หรือความรู้เกี่ยวกับการผลิตโมดูล ERP
– มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ระบบและนำไปใช้งาน
– สามารถพูดภาษาไทยได้
– สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้
– การทำงานเป็นทีม
– เข้าใจกระบวนการในการบัญชีและระบบการทำงานทั่วไป (สอบถามได้ระหว่างทำงาน)
ทักษะทางภาษา
ภาษาอังกฤษ: ระดับการอ่านออก โต้ตอบพอได้
ลักษณะการทำงาน
เป็นการติดตั้งระบบ ERP โดยมีผู้จัดการโครงการหลัก กับ ฝ่ายเทคนิคอยู่แล้ว
ต้องการผู้ประสานงานเพื่อให้โครงการราบรื่น
หากมีประชุม จะประชุมผ่าน Video Call
หากไม่มีประชุม อาจมีงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น
ให้ตามงาน ทำตารางเวลา สรุปอัพเดทความคืบหน้า ฯลฯ
สถานที่ทำงาน: ที่ได้ก็ได้ที่สามารถใช้ Video Call ได้
เวลาทำงานสแตนบาย: 9.00-18.00 (จันทร์ – ศุกร์)
งานสัญญาจ้าง 6 เดือน
ค่าตอบแทน 45,000 บาท (งวดการจ่ายแล้วแต่ตกลง)
สนใจส่งเอกสาร มาที่ [email protected]
1.ประวัติการทำงาน
2.ประวัติการศึกษา
3.ข้อมูลการติดต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published.