ผู้ตรวจสอบคุณภาพ/ทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance/Tester)

271832789-3146509845581631-4613930064562898831-n

บริษัท จีเอ็นจีเทค จำกัด #รับสมัครพนักงาน ผู้ตรวจสอบคุณภาพ/ทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance/Tester)
หน้าที่และความรับผิดชอบ:
• วางแผนและดำเนินการเขียน/ทำ Testing ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Manual และ Automated
• อ่านโค้ด (Code Review) เพื่อให้มีรูปแบบ และคุณภาพของโค้ดที่ดี การทำงานของซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
• ตรวจสอบ และแจ้งข้อผิดพลาด (Bug) ที่เกิดขึ้น เพื่อดำเนินการแก้ไข
• กำกับดูแล และทำการ Feedback เพื่อปรับปรุงคุณภาพของโค้ด โครงสร้างของโค้ด รวมถึงโครงสร้างของฐานข้อมูล เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานของซอฟต์แวร์
• ทำความเข้าใจ Requirements อย่างถี่ถ้วน ตั้งคำถามหากเกิดข้อขัดแย้ง เพื่อให้เข้าใจตรงกันทั้งหมด และทำให้ซอฟต์แวร์มีความถูกต้อง
คุณสมบัติ:
• จบปริญญาตรีในสาขา วิทยาศาสตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวะคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องในการทดสอบ หรือตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ (QA)
• มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับ PHP, HTML, CSS, JavaScript Libraries (jQuery, ฯลฯ) และ ฐานข้อมูล Relational Database (MySQL)
• มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ PHP Framework (Laravel)
• มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้ Version Control System (Git)
• สามารถวิเคราะห์ และวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้ดี (Task Management)
• สามารถตรวจสอบ และปรับปรุงความถูกต้องของโค้ด ปรับปรุงโครงสร้าง/คุณภาพของโค้ด ให้มีประสิทธิภาพได้
• มีความรอบคอบ สามารถทำการทดสอบ (Testing) และ ทำ QA ได้เป็นอย่างดี
• สามารถทำงานเป็นทีมได้
• เปิดใจเรียนรู้ และรับสิ่งใหม่ๆได้ดี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
💸💸💸เงินเดือนอยู่ในเรท 25,000-35,000 ต่อเดือน
– ทำงาน 5 วัน / สัปดาห์+นักขัตฤกษ์ตามบริษัทกำหนด
– เข้างาน 09.00-18.00 น.
– นั่งทำงานในออฟฟิศ แอร์เย็นๆหน้าคอมพิวเตอร์
– มีประกันสังคม โบนัส วันหยุดนักขัตฤกษ์
– ขอคนมีประสบการณ์จริงๆ
– ออฟฟิศอยู่ถนน ศรีดอนไชย ช้างคลาน เชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 📲 083-0900813
หรือส่งประวัติมาทาง Email : [email protected] ได้เลยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.